Undervisningsministeriet i Norges (Uddannelsesdirektoratet) anbefalinger vedr. brug af lektier:

Rigtig brug af lektier er vigtig for elevens læring (UDIR- Norge 2016)

 

Lektier og lektiestøtte i forandring (Adam Valeur Askjær-Hansen 2015)

En artikel fra tidskriftet: "Viden om Literacy", udgivet april 2015. Artiklen tager fat på følgende kerneområder:

Formålet med lektier, udbytte af lektier og forskning, selvledelseskompetence, selvorganisering og lektier, forældrestøtte i lektiearbejdet, lektiecafé og fordybelsestid.

Læs artiklen her: Lektier og lektiestøtte i forandring

 

Frivillig lektiehjælp og den nye skolereform (Magasin fra dansk flygtningehjælp 2014)

En artikel om kvalificeret lektiestøtte lektiecaféer. Læs artiklen her: Link

 

Hvordan sikrer vi, at lektier giver fuldt udbytte? (Adam Valeur Hansen nov. 2013)

Artikel i fagbladet: "Skolen i morgen"

Ud fra en definition af formålet med lektier diskuteres lektier i relation til differentiering, variation i metode,

mål og feedback, elevens selvledelseskompetence og forældresamarbejdet. Artiklen kan købes her: SAXO

 

Hvis hjemmearbejdet skal bære frugt (Adam Valeur Hansen juni 2013)

Temanummer om lektier i fagbladet: "Skolebørn".

Artiklen fokuserer bl.a. på forældres muligheder for at støtte børn med lektierne.

Læs artiklen her: Lektier i "Skolebørn"

 

Lektier og forældrestøtte (Adam Valeur Hansen 2010)

Bog om lektier og hvordan forældre kan understøtte deres barns skolearbejde.

Hvorledes og i hvilket omfang forældre skal inddrages i børns lektiearbejde er ikke nærmere beskrevet i den danske folkeskolelov. Principielt set kan skolen ikke kræve, at forældrene tager del i arbejdet med lektier, men mange lærere har implicitte forventninger om forældres støtte og samarbejdsvillighed. Forældre vil også gerne støtte deres børn i skolearbejdet, men hvordan gør man det på den bedste måde? Denne bog beskriver forskellige former for lektier, som de forekommer i mange klasser. Bogen giver også bud på, hvilke faktorer der betyder noget for at børn får et godt udbytte af skolegangen og endelig kommer bogen med konkrete forslag til, hvordan man som forælder øver direkte og indirekte støtte til børnenes arbejde; det være sig i form af god dialog, hjælp i rette tid og omfang, tilvejebringelse af relevante hjælpemidler, brug af lektiebog, kammerater og læreren.

Folder kan downloades her: Folder

Bogen kan købes her: SAXO 

 

Lektier i den danske folkeskole (Adam Valeur Hansen 2009)

Kandidatspeciale om lektier og læreres anvendelse af lektier i undervisningen.

Specialet undersøger forskningen på feltet og analyserer denne ud fra danske læreres anvendelse af lektier i undervisningen.

Specialet kan downloades her: Lektier i den danske folkeskole