Lektier og lektiestøtte i forandring (Adam Valeur Askjær-Hansen 2015)

En artikel fra tidskriftet: "Viden om Literacy", udgivet april 2015. Artiklen tager fat på følgende kerneområder:

Formålet med lektier, udbytte af lektier og forskning, selvledelseskompetence, selvorganisering og lektier, forældrestøtte i lektiearbejdet, lektiecafé og fordybelsestid.

 

Du kan finde artiklen her: Lektier og lektiestøtte i forandring

 

Lektier og forældrestøtte (Adam Valeur Hansen 2010)

Bog om lektier og hvordan forældre kan understøtte deres barns skolearbejde.

Hvorledes og i hvilket omfang forældre skal inddrages i børns lektiearbejde er ikke nærmere beskrevet i den danske folkeskolelov. Principielt set kan skolen ikke kræve, at forældrene tager del i arbejdet med lektier, men mange lærere har implicitte forventninger om forældres støtte og samarbejdsvillighed. Forældre vil også gerne støtte deres børn i skolearbejdet, men hvordan gør man det på den bedste måde? Denne bog beskriver forskellige former for lektier, som de forekommer i mange klasser. Bogen giver også bud på, hvilke faktorer der betyder noget for at børn får et godt udbytte af skolegangen og endelig kommer bogen med konkrete forslag til, hvordan man som forælder øver direkte og indirekte støtte til børnenes arbejde; det være sig i form af god dialog, hjælp i rette tid og omfang, tilvejebringelse af relevante hjælpemidler, brug af lektiebog, kammerater og læreren.